warsztaty dla rodziców

Akademia Zaangażowanego Rodzica

Akademia Zaangażowanego Rodzica to prowadzony przez Kampanię Przeciw Homofobii cykl sześciu weekendowych warsztatów skierowanych do rodziców, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w obszarach związanych z orientacją psychoseksualną i tożsamością płciową oraz nabrać swobody w rozmawianiu na te tematy. Warsztaty organizowane są przede wszystkim po to, aby rodzice przestali się bać i żeby lepiej porozumiewali się z własnym dzieckiem, a jednym z ich głównych celów  jest zachęcenie rodziców do włączenia się w działania na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT w Polsce. „Proponujemy uczestniczkom i uczestnikom określony program, ale doświadczenie czterech lat nauczyło nas, że najważniejsza jest dla nich inspiracja, jaką rodzice czerpią od siebie nawzajem. Troski, którymi mogą się podzielić maleją, a radości odczuwane są w dwójnasób” – tak o AZR mówi prowadząca Akademię, trenerka Katarzyna Remin. Potwierdzają to słowa absolwentki AZR, Anny Skalskiej – „Okazało się, że wiele doświadczeń mamy wspólnych i mimo, że każdy z nas inaczej przeżywa tę sytuację to fakt, że razem przez coś przechodziliśmy – każdy w swoim czasie – bardzo nas łączy. Zaprzyjaźniliśmy się, czujemy się dobrze ze sobą, ufamy sobie nawzajem”. Akademia Zaangażowanego Rodzica  to grupa matek i ojców oddanych nie tylko swoim dzieciom i rodzinie, lecz również dialogowi z szerszym otoczeniem – sprawie społecznej.

Kolejna edycja Akademii Zaangażowanego Rodzica rusza już w kwietniu 2016 roku. Warsztaty odbędą się w Warszawie, są bezpłatne, a organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, noclegu i częściowo wyżywienia.

Zgłoszenia i pytania związane z warsztatami prosimy kierować do koordynatorki Akademii, Katarzyny Remin: email: kremin@kph.org.pl, tel. +48 22 423 64 38. Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty i upływa 25 marca.

Program i terminy Akademii Zaangażowanego Rodzica 2016 – patrz zakładka skontaktuj się/ weź udział w warsztatach.