cele projektu

  • Zachęcenie rodziców, którzy akceptują homoseksualną lub biseksualna orientację swego dziecka do tego, by otwarcie o niej mówili, jako o jednym z wielu elementów rzeczywistości.
  • Udostępnienie rodzicom podstawowej wiedzy na temat homo- i biseksualności.
  • Zbudowanie poczucia przynależności do ogromnej grupy społecznej, jaką stanowią rodzice i rodziny osób LGB.
  • Podniesienie społecznej świadomości istnienia rodziców i rodzin osób bi- i homoseksualnych.
  • Wzbogacenie powszechnego wizerunku osób LGB o obraz osoby otoczonej miłością rodzicielską i osadzonej w silnej więzi rodzinnej.
  • Uruchomienie potencjału drzemiącego w grupie rodziców i rodzin osób LGB jako heteroseksualnych obrońców praw swoich bliskich.