słowniczek ważnych pojęć

heteroseksualność

jedna z trzech orientacji psychoseksualnych, w której zaangażowanie psychoemocjonalne i seksualne kierowane jest na osoby płci przeciwnej

homoseksualność

jedna z orientacji psychoseksualnych, w której zaangażowanie psychoemocjonalne skierowane jest na osoby tej samej płci. Badania statystyczne wykazują, że osoby homoseksualne stanowią od kilku do kilkunastu proc. populacji.

biseksualność

zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny do osób obu płci

transseksualność

rozbieżność między wewnętrznym, psychicznym poczuciem własnej płci, a biologiczną budową ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę

LGBT

skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych

lesbijka

homoseksualna kobieta

gej

homoseksualny mężczyzna

coming out

odnosi się do procesu określania siebie jako gej, lesbijka czy osoba biseksualna i mówienia o tym otwarcie w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Odnosi się również do procesu, przez który przechodzą rodzice, kiedy zaczynają mówić innym ludziom o homoseksualności swojego dziecka. Zwykle proces ujawniania jest wieloetapowy i rozpoczyna się od kręgu osób najbliższych

homofobia

błędne, społecznie rozpowszechnione wyobrażenia, niewiedza, lęki i uprzedzenia wobec gejów, lesbijek i osób biseksualnych

transpłciowość

termin ten powstał po to, żeby podkreślić inną niż najczęstsza identyfikację płciową (czucie się kobietą lub mężczyzną) bądź brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Ludzie określani mianem transpłciowych to głównie osoby transseksualne i transwestytyczne

transwestytyzm

skłonność do czasowej identyfikacji z płcią przeciwną, która może wyrażać się chęcią upodobnienia do niej – np. poprzez zakładanie jej ubrań i naśladowanie jej zachowania (tzw. „transwestytyzm podwójnej roli”). Istnieje także pojęcie transwestytyzmu fetyszystycznego – przebieranie ma w tym przypadku podłoże seksualne

gender

tzw. „płeć kulturowa”, kulturowe aspekty zachowań płciowych, czyli zespół wyobrażeń, nakazów i zakazów związanych ze społecznym funkcjonowaniem w danej płci

queer

pojęcie używane głównie w stosunku do osób nieheteroseksualnych, wykraczających poza sztywne normy płciowe – może jednak zostać użyte w stosunku do każdej osoby zachowującej się w sposób odbiegający od przyjętych wzorców

heteronormatywność

tendencja kulturowa sprowadzająca seksualność wyłącznie do heteroseksualności. Wszechobecne w normach społecznych, prawnych i w kontaktach społecznych założenie, że wszyscy ludzie są heteroseksualni oraz, że podejmują tradycyjne role płciowe. Wyklucza tożsamości nieheteroseksualne definiując je wyłącznie w kategoriach marginesu, degeneracji czy dewiacji